PREVIOUS

HOME

GALLERY

NEXT

Konstgruppen Avalanche
SWEDISH ONLY.


Bildad av Tord Hjukström med sig själv !


Varje talande människa torde lätt inse vilket öde det vore,
om man vore tvungen att begränsa sitt talspråk till ett tema
och ett röstläge.
Detta är tyvärr situationen för varje konstnär med självaktning.
Man bör så fort som möjligt finna sin stil.
Detta är ett krav, som sedan länge ställts av både konstbedömare, handlare, köpare och tyvärr även många konstnärer.
Anledningen är mycket enkel.
Det är en form som är praktisk för alla, så länge som man ser konst som produkter, vars enda syfte är att omsättas i pengar.
Den funna stilen är lätt att bedöma - klassa.
Den är lätt att marknadsföra, den fungerar bättre som investering, och den kan skyla "ett lönsamt sätt att stagnera."
Om man istället väljer att se konst som ett alternativt språk,
ett uttrycksmedel för känslor, åsikter, berättarlusta etc. så innebär självklart varje påtvingad begränsning ett resursslöseri av mänsklig förmåga.
Avalanche handlar inte om att påvisa någon extrem mångsidighet,
utan helt enkelt om att framhålla den kreativa processen och rätten att
använda ett alternativt språk fullt ut. En ironi över tingens ordning.
Enstaka bilder, hur kvalitativt högtstående de än är, förändrar varken
samhälle eller värld. Det kan däremot allmänt utbredd kreativitet och ökad förståelse. Det räcker knappast för framtidens konstnär, att enbart
provocera och förbrylla. Något måste han kunna förklara också.
Avalanche består av 12 aktiva och godkända medlemmar. Och alla har
funnit sin stil... Nästan i alla fall.!!
Här dock i något begränsad omfattning tillgängliga under rubriken "other styles" .                                                                            Tord HjukströmBACK

HOME

GALLERY

NEXT