QUOTES

PREVIOUS

HOME

GALLERY

NEXT

MYNTAT AV TORD HJUKSTRÖM    CLICK FOR ENGLISH


Nittonhundratalets akademism kan sammanfattas i tre klyschor:
" Konst för konstens skull "  " Ett nytt sätt att se " samt " Nyskapande "
Det handlar om hur man ser och gör inte hur man tänker och känner.
Inför ett nytt årtusende vore det ytterst märkligt om inte dessa normer blev utbytta.

Om man inför en bild sätter sig själv i vrångstrupen, då betraktar man en bra bild.
Även om man inte gillar den.

Efterkrigstidens starkaste ledare är TV apparaten.

Vi har gjort misstaget att hägna in vår trädgård från utsidan.

Konstens ytterligheter sträcker sig sällan längre än till det obegripliga.

Motlut är konstnärens bäste vän.

Jag föredrar banalitet framför en lagom syntes.

Kaos är den bästa myllan för konstens utveckling

" Förenkling" handlar oftare om att borsta bort spår av amatörism,
än om att koncentrera ett uttryck.

Att vara spekulativ är att ändra en ärlig bild till förmån för det ickespekulativa.

Kärlek och sexualitet är som två sidor av samma mynt.
Man kan inte kräva att båda skall synas lika mycket samtidigt.

Att måla är en mänsklig rättighet.

Konst borde handla mer om kreativ process än om investeringsobjekt.

Det abstrakta måleriet är likt en flygtur för själen.

Exhibitionism är det anspråkslösaste av alla sätt att ge.

I den nutida "ide´-konsten" är förhållandet mellan svett och ide oftast 99 till 1.

Om historien upprepar sig går vi mot en nyklassicism!

En konstnär utan en riklig förmåga till empati hittar aldrig fram till det väsentliga samtidigt som en konstnär utan riklig självupptagenhet aldrig får tillräckligt mycket gjort, och förmodligen aldrig heller hittar fram till de stora galleristerna.

Fastställda ramar och normer hindrar konstnärlig frihet och utveckling.
Bedömning av konst kräver normer och ramverk.

Svenskar är alldeles för lättkontrollerade för att någonsin hamna i ett konstnärernas "worldteam"


BACK

HOME

GALLERY

NEXT