PREVIOUS

HOME

GALLERY

NEXT

HISTORIK
Only in Swedish


Tord Hjukström blev på 60-talet känd som lovande skidåkare från Sorsele.
Därefter dök han i början av sjuttiotalet upp som medlem i AB Sorselegården, ett kollektiv, vars verksamhet bl.a. dokumenterades i fyra  TV-program gjorda av ingen mindre än Staffan Ling.
1973 började han måla på heltid, och har alltsedan dess
försörjt sig på sitt måleri.
Under senare delen av 70-talet kom dock måleriet att bli något av en bisyssla bredvid uppdraget, som ansvarig tränare för de
Västerbottniska längdåkarna.
Somliga känner honom som musiker och instrumentbyggare
andra som sportfiskare.
Efter några år på Solviks konstlinje och därefter i Byske,
tog han sin familj och flyttade till Gamleby i nordöstra Småland,
där han kom att etablera sig som en"lite annars"konstnär.
Även om han ibland saknar Vindelälven, fisket och skidåkarna,
så har han inte ångrat den flytten.


BACK

HOME

GALLERY

NEXT